Pereiti į pagrindinį turinį

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Sveiki atvykę į kompanijos Friso Azerbaijan, Georgia, Estonia, Lithuania, Latvia svetainę. Mūsų svetainė buvo sukurta FrieslandCampina Nederland Holding B.V. kompanijos, kurios pagrindinė buveinė yra adresu: Stationsplein 4, (3818 LE) Amersfoort, the Netherlands / Stationsplein 4, 3818 LE, Amersfortas, Nyderlandai/ (“FRIESLANDCAMPINA”). Mūsų svetainės lankytojai įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

 

Objektas ir taikymo sritis

Šios naudojimosi taisyklės ir sąlygos (toliau „Taisyklės“) galioja kiekvieną kartą, kai jūs apsilankote mūsų svetainėje, taip pat bet kokios informacijos/rekomendacijų ir/arba jums suteiktų per arba šios svetainės pagalba (toliau „Informacija“) paslaugų atžvilgiu. Lankydamiesi šioje svetainėje jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių. Kompanija FRIESLANDCAMPINA pasilieka sau teisę keisti arba atlikti bet kokius pakeitimus šiose Taisyklėse bet kuriuo metu. Taisyklių versija su atliktais pakeitimais ir papildymais įsigalioja nuo paskelbimo šioje svetainėje momento.

 

Informacija ir atsakomybė

Bet kokia pateikta informacija yra tik susipažinimui. Kompanija FRIESLANDCAMPINA neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurie atsirado dėl svetainės naudojimo (ar negalėjimu ja pasinaudoti), įskaitant nuostolius, padarytus virusų arba klaidingos ar netikslios patalpintos Informacijos, jeigu šie nuostoliai atsirado ne dėl tyčinių neteisėtų veiksmų arba ypatingo kompanijos FRIESLANDCAMPINA ar vyresniųjų vadovų neatsargumo. Be to, kompanija FRIESLANDCAMPINA neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl elektroninių ryšio priemonių, taip pat be apribojimų, nuostolius, atsiradusius dėl nepristatytų ar pavėluotai pristatytų elektroninių pranešimų, kurie buvo perimti arba buvo atliktos su elektroniniais pranešimais trečiųjų asmenų manipuliacijos arba dėl kompiuterinių programų, sukurtų elektroninių pranešimų perėmimui ir virusų perdavimui. 

 

Privatumo politika

Asmeniniai duomenys, perduoti arba gauti per arba naudojant svetainę, gali būti naudojami tik laikantis kompanijos FRIESLANDCAMPINA Privatumo politikos nuostatų. Taisyklės turi atitikti kompanijos FRIESLANDCAMPINA Privatumo politikos nuostatus, patalpintų šioje svetainėje.

 

Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje gali būti kryžminių nuorodų į kitas svetaines. Kompanija FRIESLANDCAMPINA neprisiima atsakomybės už svetainių naudojimą arba jų turinį, kurių nuorodos yra šioje svetainėje. Kompanijos FRIESLANDCAMPINA Privatumo politikos nuostatai netaikomi tokioms išorinėms svetainėms apdorojančioms jūsų asmeninius duomenis.

 

Intelektinė nuosavybė

Jei nėra kitokių nuostatų, visos teisės į šią svetainę ir bet kokią Informaciją, įskaitant, autorines teises, intelektinės nuosavybės teises, priklauso kompanijai FRIESLANDCAMPINA. Lankytojai turi teisę skaityti turinį ir Informaciją, kuri yra pateikta svetainėje, kopijuoti duomenis asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, atspausdinant ir saugojant. Kitoks svetainės ar Informacijos naudojimas, pavyzdžiui, saugojimas arba svetainės turinio atkartojimas (visiškas arba dalinis) kitose svetainėse, nuorodų, hipernuorodų arba išorinių nuorodų tarp šios svetainės ir kitomis svetainėmis sukurimas, reikalauja išankstinio  kompanijos FRIESLANDCAMPINA leidimo gavimo.

“FRIESLANDCAMPINA” ir kiti prekių ženklai, kurie yra svetainėje, tai įregistruoti kompanijos Friesland Brands B.V. arba jos padalinių prekių ženklai.

 

Nesuderintos idėjos

Jeigu jūs, naudodamiesi kompanijos FRIESLANDCAMPINA programėle patalpinote svetainėje arba išsiuntėte į  kompanijos FRIESLANDCAMPINA elektroninį paštą arba kitaip perdavėte nesuderintas idėjas ir/arba tekstinę, vaizdinę medžiagą, muziką, programinę įrangą, informaciją ar kitą (toliau „Medžiaga“), kompanija FRIESLANDCAMPINA turi teisę neatlygintinai pelno gavimo tikslais naudoti, kopijuoti ir/arba naudoti visą nurodytą Medžiagą, taip pat, kompanija FRIESLANDCAMPINA neprivalo laikytis privatumo nuostatų nurodytos Medžiagos atžvilgiu. Be to, taip jūs garantuojate, kad Medžiaga negali pakenkti, yra teisėta ir padori. Be to, talpindami Medžiagą, jūs įsipareigojate bendradarbiauti intelektinės nuosavybės, susijusios su Medžiaga, teisių perleidimo procese.

 

 Visų pirma, jūs garantuojate, kad Medžiaga, visiškai ar dalinai:

  •     Nepažeidžia kitų asmenų bet kokių teisių;

  •     Joje nėra (net dalinai) (viešų) asmenų nuotraukų, kurių naudojimui Lankytojas neturi teisių;

  •     Nėra medžiagų, kurios yra autorinių teisių objektai, prekių ženklų ir kitų teisių, kurių naudojimui Lankytojas neturi leidimo;

  •     Nėra pornografinio ar kitokio įžeidžiančio, agresyvaus, skriaudančio, rasistinio, nepadoraus ar diskriminuojančio  pobūdžio medžiagų.

 

Šiuo jūs įsiparegojate atleisti ir apsaugoti nuo atsakomybės ir atlyginti kompanijai FRIESLANDCAMPINA nuostolius, susijusius su bet kokiais veiksmais, ieškiniais ir įsipareigojimais, kurie padarė kompanijai FRIESLANDCAMPINA nuostolių ar žalą, naudojant ir/arba eksploatuojant  Medžiagą, kuri pažeidžia trečiųjų samenų teisės (į intelektinę nuosavybę) ar dėl kitokio neteisėto medžiagų naudojimo.

Be to, kompanija FRIESLANDCAMPINA turi teisę atsisakyti skelbti Medžiagą, pašalinti, pakeisti arba visiškai ar dalinai panaikinti bet kokią Medžiagą, paskelbtą svetainėje ar programėlėje, nepranešdama apie savo veiksmus.